Instytut Debaty Publicznej


Instytut prowadzi szereg projektów edukacyjnych, szkoleń i wykładów obejmujących tematykę: wystąpień publicznych, sztuki debatowania, erystyki, budowania wizerunku, autoprezentacji i argumentacji. Ponadto organizuje i wspiera organizację ogólnopolskich oraz lokalnych konkursów krasomówczych, a także debat dotyczących najważniejszych spraw społecznych. Ważną rolę dla Instytutu odgrywa również kształtowanie właściwych postaw wśród przedstawicieli młodego pokolenia, stąd część inicjatyw realizuje we współpracy ze szkołami, uczelniami i instytucjami publicznymi. Współpracował oraz realizował szkolenia i projekty edukacyjne dla podmiotów takich jak Instytut Pamięci Narodowej, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. czy Fundacja Edukacyjna G5. Szkoleniowcy IDP prowadzili również prelekcje dla studentów uczelni wyższych (m.in. Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa) i klubów rozwoju osobistego. Instytut regularnie udziela się w mediach, a także relacjonują one organizowane przez niego wydarzenia.

ZAUFALI IDP